Okolí

BEZPEČNOSTNÍ BROD

Dílo, jehož historie sahá až do dob stavby rybníka Rožmberka, tj. konce 16. století. Veškeré povodňové vody protékající přes bezpečnostní přeliv na východní straně hráze Rožmberka jsou soustředěny do tohoto koryta. Původní kapacita přelivu byla 138 - 140 m3. Při povodni v roce 2002 byla kapacita splavu překročena dvojnásobně a tímto prostorem protékalo 280 - 300 m3 za sekundu. V polovině minulého století byl brod zrušen, navezena cesta do výše okolního terénu a vystavěn most s kapacitou 9 m3 za sekundu. Tímto opatřením docházelo pravidelně (i při desetileté vodě) k vytopení hospodářských budov zemědělském usedlosti. Díky pochopení OÚ Lužnice byl brod v roce 2004 za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj obnoven do původního stavu tak, aby běžné záplavové vlny (10 - 50leté) nepoškozovaly zemědělskou usedlost.

PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZKA

Současně s budováním brodu byla zrekonstruována i protipovodňová hráz, která chrání celou hospodářskou usedlost v délce 400 metrů. O tom, že tento objekt byl proti povodním chráněn hrází při samém vzniku, svědčí nález dřevěných jehel, kterými byla hráz zpevněna.

PASTVA DOBYTKA

Dobytek chovaný na statku má celoročně volný pohyb po pastvinách o rozloze cca 10 ha. Pouze dojnice jsou večer a ráno přiváděny do chléva k pravidelnému dojení a ke krmení jádrem. K soustřeďování dobytka před dojením je využíváno území za protipovodňovou hrázkou. V zimním období je zde volně chovaný dobytek přikrmován objemovým krmivem v krmných koších (předkládá se seno, senáž jetelová a travní ječná krmná sláma).

ROŽMBERK

Největší jihočeský - a také český - rybník vybudoval v letech 1584 - 1590 na řece Lužnici asi 6 km severně od Třeboně známý rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. K jeho zabezpečení vypracoval důmyslný projekt vodního kanálu zvaného Nová řeka, aby jím odváděl přebytečnou vodu z Lužnice do Nežárky.
Mohutná hráz rybníka, osázená čtyřmi řadami dubů, je v základech až 55 m široká, v koruně se zužuje na 13,5 m. Vypíná se 11,5 m nad okolní terén a dosahuje délky téměř 2,4 km. Osvědčila se zejména při největších povodních v letech 1890 a 2002, kdy odolala obrovským přívalům vody z rozvodněné Lužnice.
Katastrální výměra Rožmberka je 677 ha, vodní hladina má plochu 489 ha (někdy bývá v literatuře uváděna výměra 721 ha - zde je ovšem k Rožmberku započítána i plocha sousedního rybníka Vítek u osady Nová Hlína, který je od Rožmberka oddělen hrází jako samostatný rybník).

Slepičí vršek (přírodní památka)

Pískový přesyp 0,5 km severně od obce Lužnice. Přesyp má dosud poměrně dobře zachovalý charakteristický původní tvar, který je nápadný převýšením 3-4 m nad okolní krajinou. Refugium vzácné pískomilné květeny a fauny.

LUŽNICE

ČESKÉ BUDĚJOVICE

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

JEMČINA

- zámek

STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU

TŘEBOŇ

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

VLKOVSKÁ PÍSKOVNA